Νέα Σελίδα Ενημέρωσης Σχετικά με Ευκαιρίες Κινητικότητας

Έχοντας εντοπίσει κενό ενημέρωσης αναφορικά με τις ευκαιρίες συμμετοχής σε ευρωπαϊκά προγράμματα για νέους, μαθητές, φοιτητές, άτομα που αναζητούν εργασία στο εξωτερικό, σπουδαστές, εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες, νέους επιχειρηματίες, εθελοντές, youth workers, μέλη αθλητικών σωματείων, μέλη πολιτιστικών οργανισμών και πολλά άλλα target groups, το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (και πιο συγκεκριμένα ο υπεύθυνος επικοινωνίας του Ιδρύματος, κ. Μαραγκός) δημιούργησε σελίδα στο Facebook προκειμένου για την προώθηση σχετικών ευκαιριών, υπό τη σκέπη του Team Europe Greece. Στην εν λόγω σελίδα θα είναι επίσης διαθέσιμες πληροφορίες που θα αφορούν σε εύρεση εργασίας/ θέσεων πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό αλλά και αναζήτηση υποτροφιών τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδος.