ERASMUSPLUS

Ερωτήσεις & Απαντήσεις για τις δράσεις του Προγράμματος ERASMUS+ εν μέσω της πανδημίας

Η πανδημία του COVID-19 επηρεάζει αρνητικά δράσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη και έχουν προγραμματιστεί στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+. Βασικός στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η ασφάλεια και η προστασία όλων των συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα ERASMUS+, με απόλυτο σεβασμό στα μέτρα περιορισμού του ιού που λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται για να βοηθήσει τους φοιτητές και όλους τους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα, ώστε να αντιμετωπίσουν τις προκληθείσες επιπτώσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να προσαρμόζει τα μέτρα που λαμβάνει για την αντιμετώπιση αυτής της πρωτόγνωρης κατάστασης όσο αυτή εξελίσσεται, αποσαφηνίζοντας και απλοποιώντας την εφαρμογή των κανόνων και των διαδικασιών, όπου είναι απαραίτητο, σε συνεργασία με τις Εθνικές Μονάδες Συντονισμού του Προγράμματος Erasmus+ και τον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA). 

Οι παρακάτω πληροφορίες παρέχουν απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις που αφορούν στον αντίκτυπο της πανδημίας του Covid-19 στις δράσεις ERASMUS+ και τίθενται από συμμετέχοντες που υλοποιούν ατομικές κινητικότητες:

• Βρισκόμουν σε κινητικότητα στο πλαίσιο του ERASMUS+ σε μια άλλη χώρα, αλλά έπρεπε να επιστρέψω στη χώρα μόνιμης διαμονής μου. Θα κρατήσω την επιχορήγησή μου;

Σε περίπτωση που επιστρέψατε στη χώρα μόνιμης διαμονής σας και:

α) έχετε ακόμα έξοδα άμεσα και αποκλειστικά συνδεόμενα με τη διαμονή σας στη χώρα προορισμού, όπως ενοίκιο και ηλεκτρικό ρεύμα και/ή

β) συμμετέχετε σε ψηφιακή μάθηση ή άλλες ψηφιακές δράσεις (αν ο φορέας/οργανισμός στη χώρα προορισμού παρέχει τέτοιου τύπου δράσεις σε αντικατάσταση των αρχικά προγραμματισμένων δράσεων), ναι, μπορείτε να κρατήσετε την επιχορήγηση.

Επιπλέον, ενδεχομένως να καλυφθούν τα επιπρόσθετα έξοδα μετακίνησης στα οποία προβήκατε. Μπορείτε να εξετάσετε αυτό το ενδεχόμενο με το Γραφείο ERASMUS+ του ΕΑΠ.

Σε περίπτωση που δεν έχετε πλέον έξοδα στη χώρα προορισμού, είναι πιθανό να πρέπει να επιστρέψετε μέρος της επιχορήγησης που αφορά τη χρονική περίοδο μεταξύ της ημερομηνίας που διακόψατε τη δράση κινητικότητας και της προγραμματισμένης ημερομηνίας που θα ολοκληρωνόταν η δράση.

 

• Βρισκόμουν με το ERASMUS+σε άλλη χώρα, αλλά το πρόγραμμα σπουδών μου ακυρώθηκε, καθώς ο φορέας έκλεισε. Αποφάσισα να παραμείνω στη χώρα προορισμού. Μπορώ να κρατήσω την επιχορήγησή μου;

Σε περίπτωση που παραμείνατε στη χώρα προορισμού σας και:

α) έχετε έξοδα άμεσα και αποκλειστικά συνδεόμενα με τη διαμονή σας σε αυτή τη χώρα, όπως ενοίκιο και ηλεκτρικό ρεύμα και/ή

β) συμμετέχετε σε δραστηριότητες ψηφιακής μάθησης ή άλλες ψηφιακές δράσεις (αν ο φορέας/οργανισμός στη χώρα προορισμού παρέχει τέτοιου τύπου δράσεις σε αντικατάσταση των αρχικών προγραμματισμένων δράσεων), ναι, μπορείτε να κρατήσετε την επιχορήγηση.

Επιπλέον, υπάρχει η πιθανότητα να λάβετε πρόσθετη επιχορήγηση, η οποία θα καλύψει τον επιπρόσθετο από ό,τι αρχικά προγραμματίζατε χρόνο που έπρεπε να παραμείνετε στο εξωτερικό λόγω της πανδημίας του Covid-19. Μπορείτε να εξετάσετε αυτό το ενδεχόμενο με το Γραφείο ERASMUS+ του ΕΑΠ.

 

• Είχα προγραμματίσει να μετακινηθώ σε άλλη χώρα στο πλαίσιο του ERASMUS+, αλλά αναγκάστηκα να το ακυρώσω πριν την έναρξη της κινητικότητας λόγω της πανδημίας Covid-19. Είχα ήδη πληρώσει το αεροπορικό μου εισιτήριο και μέρος της διαμονής μου. Μπορώ να κρατήσω την προχρηματοδότηση που έλαβα για να καλύψω αυτά τα έξοδα;

Σε περίπτωση που έχετε κάνει έξοδα μετακίνησης συνδεόμενα με την προγραμματισμένη κινητικότητα, όπως για εισιτήριο αεροπλάνου που δεν χρησιμοποιήσατε και για το οποίο δεν μπορείτε να αποζημιωθείτε, μπορείτε να λάβετε την επιχορήγηση για τη μετακίνηση στην περίπτωση που οι χρηματοδοτικοί κανόνες της δράσης, στην οποία συμμετείχατε, προέβλεπαν κάλυψη εξόδων για μετακίνηση.

Σε περίπτωση που η δράση δεν περιελάμβανε τέτοια πρόβλεψη, μπορείτε να κρατήσετε ή να λάβετε μέρος της προχρηματοδότησης που αντιστοιχεί στο δαπανηθέν ποσό.

Υπάρχει πιθανότητα να λάβετε αποζημίωση για το κόστος της προκράτησης χώρου διαμονής. Μπορείτε να εξετάσετε αυτό το ενδεχόμενο με το Γραφείο ERASMUS+ του ΕΑΠ.

 

• Μπορώ να μεταθέσω την προγραμματισμένη κινητικότητα στο πλαίσιο ERASMUS+ σε μεταγενέστερη ημερομηνία;

Η Εθνική Μονάδα θα κάνει αποδεκτή την επέκταση του ERASMUS+ σχεδίου (από 12 σε 24 μήνες για το Α.Ε. 2019-2020). Κατά συνέπεια μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο ERASMUS+ του ΕΑΠ προκειμένου για την μετάθεση της προγραμματισμένης κινητικότητας σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

 

• Είμαι πρόσφατος/η απόφοιτος/η του τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και ήθελα να τοποθετηθώ σε θέση πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό. Ωστόσο, επιλέξιμες δράσεις είναι αυτές που υλοποιούνται μέσα σε ένα χρονικό πλαίσιο 12 μηνών από την ημέρα αποφοίτησης. Υπάρχει κάποια εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα;

Πρόσφατοι απόφοιτοι του τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, οι οποίοι πρέπει να μεταθέσουν τις προγραμματισμένες τοποθετήσεις τους σε θέσεις πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό, επιτρέπεται να κάνουν χρήση ενός χρονικού πλαισίου 18 μηνών από την ημέρα αποφοίτησής τους, αντί για το 12μηνο πλαίσιο που ίσχυε.

 

Παρακαλείσθε όπως σημειώσετε πως τα παραπάνω αφορούν στις επί του παρόντος εν ισχύ οδηγίες και ενδέχεται να τροποποιηθούν ή/και εμπλουτιστούν σε συνέχεια συμπληρωματικών ενημερώσεων από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού του Προγράμματος (ΙΚΥ) και τον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA). 

Σε αυτή την περίπτωση το Γραφείο ERASMUS+ του ΕΑΠ θα προβεί άμεσα σε νέα ενημερωτική ανάρτηση.