ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Αίτηση ERASMUS+ / Κινητικότητα ΔΕΠ για Διδασκαλία ή Επιμόρφωση
Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018

1. Αιτήσεις μπορούν να συμπληρώσουν τα μέλη ΔΕΠ του ΕΑΠ
2.Οι ημέρες διδασκαλίας ή επιμόρφωσης κυμαίνονται μεταξύ δυο έως επτά ανάλογα τη χρηματοδότηση.
3. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει μόνο μια αίτηση για διδασκαλία ή επιμόρφωση.
4. Η αίτηση ενδιαφέροντος πρέπει να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά και να επισυναφθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε αρχεία .pdf. Πριν απο τη συμπλήρωσή της, παρακαλούμε διαβάστε για διδασκαλία εδώ και για επιμόρφωση εδώ
5. Στην περίπτωση αίτησης για διδασκαλία πρέπει να υπάρχει Διμερής Συμφωνία Συνεργασίας του Ιδρύματος Υποδοχής με το ΕΑΠ (κάτι που δεν είναι απαραίτητο στην περίπτωση αίτησης για επιμόρφωση).
6. Πληροφορίες σχετικές με την εν λόγω προκήρυξη θα διδόνται αποκλειστικά απο τον Δ.Υ. του προγράμματος ERASMUS+, Καθηγητή κ. Δημήτριο Ζευγώλη.


Α.Ατομικά Στοιχεία
(θα απαιτηθεί μετά την έγκριση)
(θα απαιτηθεί μετά την έγκριση)
(θα απαιτηθεί μετά την έγκριση)
(θα απαιτηθεί μετά την έγκριση)

ΟΧΙ: ΝΑΙ:

Διδασκαλία: Επιμόρφωση:


Β.Στοιχεία Ακαδημαϊκής Δραστηριότητας

Γ. Στοιχεία αίτησης για το Ίδρυμα Υποδοχής

Πατήστε εδώ και στη συνέχεια επιλέξτε απο τους συνδέσμους Κινητικότητα Μελών ΔΕΠ/ΣΕΠ για να δείτε τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια και τον κωδικό του προγράμματος σπουδών (Κωδικός Αντικειμένου, Subject Area Code) στο Ίδρυμα Υποδοχής
Διδασκαλία: Επιμόρφωση:
Δ. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Προσοχή: τα ονόματα των αρχείων να είναι με λατινικούς χαρακτήρες
Αποδεκτοί Τύποι Αρχείων: doc,pdf,jpg