ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Αίτηση ERASMUS+ / Κινητικότητα ΔΕΠ/ΣΕΠ για Διδασκαλία
Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018

1. Αιτήσεις μπορούν να συμπληρώσουν τα μέλη ΔΕΠ, ΣΕΠ του ΕΑΠ
2.Οι ημέρες διδασκαλίας κυμαίνονται μεταξύ δυο έως επτά ανάλογα τη χρηματοδότηση.
3. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει μόνο μια αίτηση για διδασκαλία.
4. Η αίτηση ενδιαφέροντος πρέπει να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά και να επισυναφθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε αρχεία .pdf. Πριν απο τη συμπλήρωσή της, παρακαλούμε διαβάστε για διδασκαλία εδώ
5. Στην περίπτωση αίτησης για διδασκαλία πρέπει να υπάρχει Διμερής Συμφωνία Συνεργασίας του Ιδρύματος Υποδοχής με το ΕΑΠ .
6. Πληροφορίες σχετικές με την εν λόγω προκήρυξη θα διδόνται αποκλειστικά απο τον Δ.Υ. του προγράμματος ERASMUS+, Καθηγητή κ. Δημήτριο Ζευγώλη.


Α.Ατομικά Στοιχεία
(θα απαιτηθεί μετά την έγκριση)
(θα απαιτηθεί μετά την έγκριση)
(θα απαιτηθεί μετά την έγκριση)
(θα απαιτηθεί μετά την έγκριση)

ΟΧΙ: ΝΑΙ:

Διδασκαλία: Επιμόρφωση:


Β.Στοιχεία Ακαδημαϊκής Δραστηριότητας

Γ. Στοιχεία αίτησης για το Ίδρυμα Υποδοχής

Πατήστε εδώ και στη συνέχεια επιλέξτε απο τους συνδέσμους Κινητικότητα Μελών ΔΕΠ/ΣΕΠ για να δείτε τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια και τον κωδικό του προγράμματος σπουδών (Κωδικός Αντικειμένου, Subject Area Code) στο Ίδρυμα Υποδοχής
Διδασκαλία:
Δ. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Προσοχή: τα ονόματα των αρχείων να είναι με λατινικούς χαρακτήρες
Αποδεκτοί Τύποι Αρχείων: doc,pdf,jpg