Μενού Κλείσιμο

Επικοινωνία

Το ΕΑΠ συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus+. Εχει ERASMUS ID κωδικό G-PATRA-05 και έχει λάβει τον πανεπιστημιακό χάρτη με κωδικό Ref. Ares(2021)1526985 – 27/02/2021

Ιδρυματικός Συντονιστής ERASMUS+ 

Πρόεδρος Ε.Α.Π.
Καθηγητής Καλαβρουζιώτης Ιωάννης 

Αναπλ. Προϊσταμένη Γραφείου ERASMUS+
κα. Ειρήνη Μπάρκουλα, τηλ: 2610 367 793, e-mail: barkoula@eap.gr 

Διοικητική Υποστήριξη Προγράμματος
Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων Ε.Α.Π./ Γραφείο ERASMUS+ ΚΑ1
Παρ. Αριστοτέλους 18, 26335, Περιβόλα, Πάτρα 

Ε-mail για όλα τα θέματα ERASMUS+ KA1: erasmus@eap.gr 

Διδασκαλία ΔΕΠ/ΣΕΠ και Πρακτική Άσκηση Φοιτητών: κα. Χριστιάνα Καφέζα, τηλ: 2610 367 798 

Επιμόρφωση ΔΕΠ/ΣΕΠ/ΔΠ και Σπουδές: κα. Ελένη Γιαννοπούλου- Ματσούκα, τηλ: 2610 367 789

Συντονιστές ERASMUS+ Σχολών ΕΑΠ 

Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών 

Σταυριανέας Στασινός, Επικ. Καθηγητής
τηλ.: 2610 367 679
e-mail: sstavr@eap.gr 

Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Βιώσιμου Σχεδιασμού 

Δούλος Λάμπρος, Αναπλ. Καθηγητής
τηλ.: 2610 367 567
e-mail: doulos@eap.gr 

Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας 

Παπαγιαννόπουλος Γεώργιος, Αναπλ. Καθηγητής
τηλ.: 2610 367 995
e-mail: papagiannopoulos@eap.gr 

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών 

Χριστίνα Διακάκη, Αναπλ. Καθηγήτρια
τηλ.: 2610 367 449
e-mail: cdiakaki@eap.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο