Μενού Κλείσιμο

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων μακροχρόνιας κινητικότητας BA/ MA/ PhD φοιτητών για Πρακτική Άσκηση Α.Ε. 2023-2024 – ERASMUS+ ΚΑ131 2022/ ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΧΩΡΕΣ ΜΕΛΗ Ε.Ε.)

Καλούνται οι προπτυχιακοί/μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες και οι Υ.Δ. του ΕΑΠ που ενδιαφέρονται για πραγματοποίηση περιόδου μακροχρόνιας κινητικότητας (2- 3 μηνών) για Πρακτική Άσκηση σε χώρες μέλη της Ε.Ε. κατά το Β’ εξάμηνο του 2023-2024, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για το πρόγραμμα κινητικότητας ERASMUS+ ΚΑ131 2022.

Η προκήρυξη αφορά σε φοιτητές όλων των προγραμμάτωναπό το πρώτο έτος σπουδών.  

Οι αιτούμενες μετακινήσεις θα πρέπει να αφορούν σε πραγματοποίηση εντός του διαστήματος από 1η Μαρτίου 2024 έως και 30η Ιουνίου 2024.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως συμβουλευτούν τις αναλυτικές πληροφορίες (https://erasmusplus.eap.gr/mobility-for-practice-ka-131) και αποστείλουν την ηλεκτρονική αίτηση ενδιαφέροντος, συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας https://erasmusplus.eap.gr/aitisi-kinitikotita-foititon-praktiki-askisi.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 19/11/2023 (μεσάνυχτα, ώρα Ελλάδος). Αιτήσεις που δεν θα συνοδεύονται από το σύνολο των απαραίτητων δικαιολογητικών ή/ και δεν θα έχουν κατατεθεί ηλεκτρονικά έως και την λήξη της εν λόγω προθεσμίας, δεν θα εξεταστούν.

Παρακαλούμε για την έγκαιρη υποβολή των αιτήσεων ώστε να αποφευχθεί πιθανή υπερφόρτωση του συστήματος και, κατά συνέπεια, ταλαιπωρία των ενδιαφερομένων κατά τις τελευταίες ημέρες υποβολής.

Διοικητικές διευκρινίσεις/ ερωτήματα: Γραφείο ERASMUS+ 
Από 23/10/2023 έως 10/11/2023 και ώρες 10.00 με 12.00 καθημερινά
, στο τηλέφωνο 2610.367.798 (κα. Καφέζα).

Για ακαδημαϊκές διευκρινίσεις/ ερωτήματα
 οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως επικοινωνούν με τους Συντονιστές ERASMUS+ των Σχολών τους (στοιχεία επικοινωνίας διαθέσιμα στην ιστοσελίδα ERASMUS+, https://erasmusplus.eap.gr/contact).

Για τεχνικές διευκρινίσεις/ ερωτήματα (λειτουργία/ χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας) οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνούν με την Ομάδα Εφαρμογών και Λογισμικού του Ε.Α.Π. (software@eap.gr).

Μετάβαση στο περιεχόμενο